سه راهی سینی کابل چیست؟

این قطعه برای مکان هایی که لازم است سیم کشی به دو مسیر مختلف هدایت شود مورد استفاده قرار میگیرد . سه راهی ها از لحاظ ساختار به صورت T شکل طراحی شده اند که در سه مسیر مجزا کابل های برق را هدایت می کنند و معمولا کابل ها از یک طرف وارد شده و به دو مسیر مجزا تقسیم می شوند .

در قسمت بدنه سه راهی به منظور تغییر جهت ملایم کابل ها , یک قطعه سه وجهی وجود دارد تا کابل برق بتواند به صورت تدریجی یک تغییر جهت 90 درجه را داشته باشد .

در کلیه بخش های این قطعه ی اتصال دهنده هیچ گونه لبه ی تیز یا برنده ای وجود ندارد به همین دلیل , شرایط ایمن و کارآمدی برای حمل کابل ها در نقاط اتصال فراهم میکند .

سه راهی ها به صورت کلی به گونه ای طراحی می شوند که سینی کابل ها به داخل آن ها میروند و به سوراخ هایی که در کف و دیواره آن ها تعبیه شده اند پیچ و مهره می شوند .