مشخصات فنی سینی کابل گالوانیزه شش خم

سینی کابل شش خم چیست؟

سینی کابل شش خم نیز مانند سینی کابل چهار خم، یک نوع سینی است که در سیستم‌های کابل‌کشی استفاده می‌شود. این سینی دارای شش خم مختلف است که به منظور نصب و ثبت کابل‌ها به صورت منظم و بهینه استفاده می‌شود. با داشتن شش خم، این سینی اجازه می‌دهد که کابل‌ها به صورت مرتب و بدون تداخل در طول سیستم کشیده شوند و از آسیب به آن‌ها جلوگیری شود. هر خم به این معنی است که سینی می‌تواند از چند جهت مختلف به صورت مناسب استفاده شود، این به عنوان یک ویژگی مهم برای تنظیم کابل‌ها و جلوگیری از شل شدن کابل‌ها استفاده می‌شود.