بست گازي(يك طرفه-دوطرفه)-بست اسپيلت-جعبه پريز كف خواب(استيل و آلومينيوم)